1. test
 2. Sustainability

קיימות

קיימות היא לב ליבה של העשייה שלנו
אנו בטויוטה רואים עצמנו לא רק כחברה המספקת פתרונות ניידות כוללים. אנו אזרחי העולם, ולכן יש לנו אחריות כלפי כדור הארץ, ואנו שואפים להשאיר אחרינו מצב טוב יותר מכפי שקיבלנו. 
 • קיימות בטויוטה

  קיימות היא ערך יסוד באופן בו אנו מנהלים את עסקינו, אנו תורמים לקיימות בכדור הארץ ולפיתוח חברתי הודות לשיתוף פעולה עסקי גלובלי. טויוטה שואפת להבטיח עמידה מיטבית בדרישות של מדיניות ציבורית, צרכים סוציאליים, פיתוח טכנולוגי וצורכי הלקוחות.

  השאיפה לעתיד טוב יותר, ועשייה למען הזולת, ולא רק למען עצמנו, הם העקרונות העומדים מאחורי הפילוסופיה שלנו. הדבר תומך במאמצינו שלנו לעמוד ביעדי הפיתוח בן הקיימא של האו"ם, כדי להבטיח ש-"איש לא יישאר מאחור". 

 • אתגר הסביבתי של טויוטה לשנת 2050 

  זוהי חובתנו לשמר משאבים ולנהל את טביעת הרגל האקולוגית שלנו למען הדורות העתידיים. אנו מיישמים יוזמות סביבתיות מאז שנות ה-60. ב-1992, הקמנו את Toyota Earth Charter, וב-2015 ניסחנו את היוזמות הגלובליות ארוכות הטווח שלנו כחלק מאתגר הסביבתי של טויוטה לשנת 2050. אנו מחויבים להשיג הישגים מרחיקי לכת, על ידי שיפור השימוש במים, קידום של טכנולוגיות סוף החיים ומחזור, ויצירת הרמוניה בין החברה והטבע. 

 • גישה המתמקדת באדם

  מאז הקמתה, ערך הליבה של טויוטה היה תמיד שאיפתה לתרום תרומה משמעותית לחברה, תוך חיפוש דרכים קלות יותר לבצע דברים. הכל התחיל ברצונו של מקים החברה לייצר מכונת אריגה אוטומטית כדי להקל על עבודתה של אימו. טויוטה עדיין מיישמת את הגישה הזו "המתמקדת באדם". הרעיון המרכזי הוא שטכנולוגיה יכולה לתרום לאושר ולבריאות האנשים. אנו מחויבים לקדם ולפתח תעסוקה איכותית, מקום עבודה מגוון ומכליל, ולשפר את החברה כולה על ידי חדשנות בת קיימא.