1. test
 2. Sustainability
 3. Compliance

עמידה בחוקים נהלים ותקנות

המחויבות שלנו לחברה ולעסק
על ידי תרומה ליצירת חברת שפע באמצעות הפעולות העסקיות שלנו, אנו שואפים לחזק את עמדתנו כאזרחית תאגידית אמינה בקהילה הבינלאומית 
 • מילוי האחריות החברתית של החברה שלנו

  העקרונות המנחים של טויוטה קובעים שהחברה "תכבד את השפה ורוח החוק בכל מדינה ואזור, ומתחייבת לבצע פעולות עסקיות הוגנות ופתוחות, כדי להיות אזרחית תאגידית חזקה בעולם". אנו מאמינים שכדי לממש את העיקרון הזה, עלינו לקיים את האחריות החברתית שלנו, ולהבטיח עמידה בחוקים נהלים ותקנות. כחלק מהחברה במדינות ובאזורים בהם אנו פועלים, אנו מאמינים שזוהי הזכות והאחריות שלנו לתרום למדיניות הציבורית, על ידי שיתוף בידע הטכני והידע שלנו על הצרכנים, החזון והדעות שלנו. 

 •  

  פועלים בהתאם לללשון ורוח החוק 

  טויוטה מקיימת את האחריות התאגידית שלה ופועלת תמיד בהתאם ללשון ורוח החוק. יש לנו קשרים חיוביים עם ממשלות וגורמים אדמיניסטרטיביים, רגולטורים, מפלגות פוליטיות מובילות, מלכ"רים, קהילות מקומיות, סוכנים, ספקים ועובדים. אנו מכבדים את כולם, בהתאם לאמונות הליבה של החברה, ושואפים להיות רחבה המכבדת את כולם וזוכה לכבוד. 

 •  

  עמידה בתקני איכות סביבה

  זמן רב לפני שהחקיקה האירופאית דרשה זאת, נקטנו בצעדים כדי להפחית את השפעתנו על הסביבה. הדבר כולל מניעת הפרות של דרישות איכות הסביבה בכל הפעולות שלנו. מערכת ISO 14001 שלנו תומכת במחויבות שלנו לשיפור מתמשך בביצועים הסביבתיים שלנו. המשרד הראשי והמרכז הטכני שלנו באירופה, 14 המרכזים הלוגיסטיים של חלקים ו-7 המרכזים הלוגיסטיים שלנו לכלי רכב, כולם מוסמכים לתקן ISO 14001. בנוסף, כל חברות השיווק והמכירות הארציות שלנו (NMSCs) וחברות הייצור האירופיות שלנו (EMCs) מוסמכות על ידי גורמי הסמכה ארציים אחרים.

 •  

  עמידה בדרישות סביבתיות וחברתיות 

  אנו עוקבים באופן פעיל אחר החקיקה הרלבנטית, ונוקטים בפעולות הדרושות בהקדם, כדי לעמוד בחוקים נהלים ותקנות. אנו מוודאים ששרשרת האספקה שלנו מקיימת את הדרישות הסביבתיות, ומתייחסים לכל השותפים העסקיים שלנו כאל שותפינו ביצירת סביבה טובה יותר. הודות לקווים המנחים שלנו לרכש בן קיימא, אנו מעלים את המודעות, ומבטיחים ששרשרת האספקה תקיים את התקנים שלנו ואת החוק. מלבד באירופה, באזורים אחרים, כמו למשל צפון אמריקה ואסיה, יש חוקים משלהם. אנו נשתף פעולה עם כל השותפים העסקיים שלנו בניהול שרשרת האספקה שלנו, באופן המקיים את כל החוקים הנהלים והתקנות הישימים.