1. Discover Toyota
 2. Beyond Zero
 3. 30 For the community and the environment

זה העולם שלנו, זה העתיד שלנו, זו האחריות שלנו

קיימות | חדשנות | מצויינות

התחרות השנייה מתוך חמש למען הסביבה של יוניון וטויוטה נסגרה להגשה ביום 31/12/2023. 

הוועדה המקצועית שלנו בוחנת בעיון את ההגשות הרבות שנתקבלו. בתחילת חודש מרץ נעדכן את המגישים שהיוזמות שלהם עלו לגמר ובשבוע השלישי של אפריל אנו מצפים להכריז על היוזמה הזוכה.

תודה לכל המגישים,  שגם במציאות המורכבת שלנו, בוחרים לפעול, חלקם אף ביתר שאת, למען הסביבה בישראל!

 •  

  הזוכים בתחרות

  ISRAEL EARTH PRIZE

  הראשונה:

  פרוייקט המאה ונטעת

  חזון יער עיר