1. Owners
  2. Maintenance, Servicing, MOT
  3. הארכת אחריות TOYOTA RELAX

למה לך לדאוג? הארכת אחריות - בשביל השקט הנפשי שלך!

תכנית הארכת האחריות מאפשרת ללקוחות שרכשו טויוטה מיוניון מוטורס להמשיך ולהנות מהשימוש ברכב בלי לדאוג לתיקונים ולעלויות חריגות

הארכת אחריות לשנים 4-5
60 חודשים או 100,000 ק"מ*

 

                                                                                  

 

* המוקדם מביניהם  
הארכת האחריות כרוכה בתשלום  |  שירותי גרירה למצטרפים לשירות החל מתאריך 11/10/2021  |  בכפוף לתקנון