1. Owners
  2. Maintenance, Servicing, MOT
  3. הארכת אחריות TOYOTA RELAX

למה לך לדאוג? הארכת אחריות - בשביל השקט הנפשי שלך!

תכנית הארכת האחריות מאפשרת ללקוחות שרכשו טויוטה מיוניון מוטורס להמשיך ולהנות מהשימוש ברכב בלי לדאוג לתיקונים ולעלויות חריגות

הארכת אחריות סוללה היברידית
12 חודשים או 15,000 ק"מ*

אחריות לרכבי סלקט
שקט נפשי בקניית טויוטה מבעלות קודמת
 
מסלול משולב
הארכת אחריות לשנה/15,000 ק"מ*
עם הארכת אחריות לסוללה ההיברידית
הארכת אחריות עד השנה העשירית
96 חודשים או 160,000 ק"מ*
                                                            

 

* המוקדם מביניהם  
הארכת האחריות כרוכה בתשלום  |  שירותי גרירה למצטרפים לשירות החל מתאריך 11/10/2021  |  בכפוף לתקנון