1. Owners
  2. Warranty

חוברת שירות

ואחריות

חתירה לאיכות ללא פשרות, שיפור מתמיד למען שביעות רצון הלקוח, עבודת צוות תוך אחריות אישית, יושרה והגינות הם כמה מהעקרונות המרכזיים שמלווים את חברת טויוטה מאז הקמתה ומנחים אותה בכל שלבי הפיתוח והייצור.

 

לנוחיותך, קישור לחוברת המהווה נספח לספר הנהג שברשותך ומתארת את תנאי האחריות של טויוטה כמו גם את האחריות הכללית של בעל המכונית והמלצות לתוכניות אחזקה.

לצפייה והורדת חוברת אחריות.

 

ניתן גם לצפות ולהוריד את תכנית האחזקה של רכבך בקישור הבא - לוחות אחזקה