תנאי התקשרות: מרכז שירות טויוטה - Toyota
  1. Discover Toyota
  2. Terms Toyota service

תנאי התקשרות

מרכז שירות טויוטה

 
TOYOTA מקפידה על סטנדרטים גבוהים של שירות ללקוחותיה, וכפועל יוצא מכך, הוגדרו אמות מידה ותנאי התקשרות בה חייבת סוכנות לעמוד כדי להיות סוכנות מורשית של טויוטה.
 
 
 

תנאים ואמות מידה אלו מטרתם להבטיח ללקוחות TOYOTA את השירות המהיר, היעיל והמקצועי ביותר לטויוטה שלהם.