1. New Cars
  2. Test drive

תיאום נסיעת התרשמות ל-C-HR

תיאום נסיעת התרשמות מותאמת לימים אלו וללא כל התחייבות ברכב שעבר ניקוי קפדני, עם אפשרות לנסיעה ללא מלווה ובמידת הצורך גם לנסיעה מהבית