הוראות הפעלה למשטח הטעינה האלחוטי בדגמי טויוטה
  1. Owners
  2. Maintenance, Servicing, MOT
  3. Wireless charging surface

משטח טעינה אלחוטית

הוראות הפעלה
  • משטח הטעינה האלחוטית למכשירים ניידים ממוקם במגש הקונסולה המרכזית. כדי לטעון את המכשיר הנייד (או הסוללה הניידת), יש להניחו על משטח הטעינה אלחוטי על פי ההנחיות.

    לא ניתן להשתמש עם במכשירים ניידים הגדולים מאזור הטעינה. כמו כן, הטעינה תלויה בסוג המכשיר הנייד, לכן ייתכן והיא אינה תתרחש. יש לקרוא את הוראות ההפעלה שלההתקנים בהם משתמשים לפני השימוש.