נסיעת התרשמות
להזמנת דגם
מחשבון מימון
קטלוג דיגיטלי
הזמנת טיפול
סוכנויות מורשות

Toyota Prius Plug-in

Toyota EasyWay החל מ-1,099 ₪ לחודש במסלול מימון

Toyota Lease החל מ-2,920 ₪ לחודש במסלול ליסינג