נסיעת התרשמות
להזמנת דגם
מחשבון מימון
קטלוג דיגיטלי
הזמנת טיפול
סוכנויות מורשות

Toyota Yaris - בנזין

Toyota EasyWay החל מ-479 ₪ לחודש במסלול מימון

Toyota Lease החל מ-1,890 ₪ לחודש במסלול ליסינג