נסיעת התרשמות
הזמנת טיפול
להזמנת דגם
מחשבון מימון
קטלוג דיגיטלי
סוכנויות מורשות

Toyota Yaris

Toyota EasyWay החל מ-499 ₪ לחודש במסלול מימון

Toyota Lease החל מ-1,890 ₪ לחודש במסלול ליסינג